تقدیر سرنوست

هر که اطمینان داشته باشد آنچه خدا برایش مقدر کرده از او فوت نمی شود دلش آرام می گیرد.

انتخابات

به چه کسی رأی بدیم؟!!!

ان شاءالله 29  اردیبهشت شاهد انتخاباتی با شکوه و اصلح باشیم.

 

روایت

یامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: «حیا، تمام دین است.» (میزان الحکمه، ج 2، ص 565)

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: کسی که از مردم حیا نداشته باشد از خداوند نیز حیا نخواهد داشت. (میزان الحکمه، ج 2، ص 566)

هدف طلبه

هدف طلبه آگاه شدن و آگاهاندن به اصول و مبانی و معارف دینی و قرآنی است. چرا که«آنهایی که از قرآن دورند،خشک و بی روح و بی برکت بودند؛ذهن و عملشان هم بی برکت بود.(مقام معظم رهبری زید عزه).

هویت طلبه

هویت طلبه با حریّت و آزادی او شناخته می شود؛ آزادی در اندیشه و بیان تا بتواند با خرافه های بر آمده از جهل و نادانی مقابله کند و عقل و خرد را فراروی مردمان جامعه اش قرار دهد. در واقع «اسلام بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیب است»امام(ره)

د